ההצגות שלנו

אנחנו רוצים שאנשים ייצאו מהקליפה שלהם,

 ויחוו ויבינו את החיים של מישהו אחר. 

זה מה שעושה סיפור טוב. הוא עוזר לכולנו להרגיש קצת סולידריות כלפי האחר. 

סיפור טוב עוזר לאנשים להבין משהו שהם לא הבינו לפני כן. 

אנחנו רוצים לנסות להשמיע את הקול הזה